ENTEGRE SİSTEM POLİTİKASI

Gıda, İlaç ve Kozmetik Sektöründe Kullanılmak Üzere Rafine Gliserin Üretimi yapan LEGEND KİMYA olarak amacımız; çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızla birlikte sürekli iyileştirmeyi amaç edinerek müşterilerimize ulusal ve uluslararası Kalite Standartlarında ürünler üretip, ilgili tarafların istek ve beklentileri doğrultusunda güvenli ve kaliteli ürünler sunmak, çevreye duyarlı olmak, verimli enerji kullanım ve yönetimini benimsemek, doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak, çalışanlar, tedarikçi ve taşeronlar ile birlikte güvenli İş sağlığı ortamı oluşturmak, kalitemizi sürekli geliştirerek, müşteri memnuniyetini, şirketimizin pazar payını ve rekabet gücünü artırmaktır.

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken iş güvenliği ve sağlığı konularında Risk Analizlerine Uygun önlemleri alarak her türlü yaralanma, mesleki hastalık ve kazadan korunmayı amaçlıyoruz.

LEGEND KİMYA yönetimi olarak bu sistemi destekliyoruz ve aşağıda yer alan maddeleri taahhüt ediyoruz.

 • “ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ” ve “FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ’’ nin tüm gerekleri yerine getiririz.
 • Tüm yönetim sistemlerimizi, ilgili standartlar, yasal ve ahlaki kurallar ve diğer şartlar çerçevesinde sürdürüp, etkinliklerini sürekli iyileştirerek; müşterilerimizin beklentilerini karşılayan ürünler üreterek müşteri memnuniyetini sağlarız.
 • Entegre yönetim sistemi bilincinin ve kültürünün oluşturulması için tüm çalışanlarımızın aktif katılımlarını sağlarız.
 • Çalışanlarımızın sorumluluklarıyla ilişkili yaptıkları aktivite ve bulundukları çalışma alanlarında yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlarız.
 • Ürün güvenliği, kalitesi ve miktarının düşüşüne sebep olmadan, sürdürebilir ve güvenli şekilde, ürün miktarı başına düşen enerji tüketimini azaltırız.
 • Ürün ve proseslerimiz de kalite, gıda güvenliği, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemleri açısından risk değerlendirmesi yaparak; müşterilerimize, ürüne, çevreye, geleceğe ve çalışanımıza olan etkilerimizi önceden tespit edip, olası riskleri ortadan kaldıracak veya en düşük seviyeye indirecek çalışmalar yaparız.
 • Doğal kaynak kullanımını en aza indirecek yöntemler uygulayarak; kirliliği kaynağında önleyip, atıkların azaltılması ve yeniden değerlendirilmesi- geri dönüştürülmesi yönünde çalışmalar yaparak gelecek nesillere de kaynak bırakmayı ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunuruz. Tüm personelin de eğitilmesini sağlarız.
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, yeni tasarım ve inovatif yaklaşımlarla işletme verimliliğini sürekli artırarak, sürdürülebilirliği sağlarız.
 • Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indiririz.
 • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alırız.
 • Yönetim sistemlerimizin ve bu sistemleri oluşturan hedef ve programların düzenli gözden geçirmelerle etkinliğini değerlendirir ve sürekli iyileştirme için sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gereken çalışmaları yaparız.
 • İşe alma ve çalışmalar sırasında; çalışanların İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı olup, din, ırk, renk, dil, cinsiyet, yaş ayırımı yapmadan, çocuk işgücü kullanmadan, çalışma saatleri ve ücretlendirmede tüm yasal yükümlülükleri karşılarız.

Legend Kimya olarak; müşterilerimize güvenli ürünler sunan, çevreye ve çalışanlarına saygılı, iş birliğini destekleyen iyi bir komşu, etkin bir Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansına sahip bir kuruluş olarak müşterilerimizin ve tüm toplumun güvenini kazanarak ülke refahına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bizi bu hedeflere ulaştıracak en önemli unsurun çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz.

Legend Kimya olarak; müşterilerimize güvenli ürünler sunan, çevreye ve çalışanlarına saygılı, iş birliğini destekleyen iyi bir komşu, etkin bir Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansına sahip bir kuruluş olarak müşterilerimizin ve tüm toplumun güvenini kazanarak ülke refahına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bizi bu hedeflere ulaştıracak en önemli unsurun çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz.

FABRİKA MÜDÜRÜ